skip to Main Content

Opleiding

Bij Prins Hendrik worden de leerlingen opgeleid door leraren van de voormalige muziekschool in Emmen. De leerlingen krijgen een instrument in bruikleen van Prins Hendrik en betalen lesgeld aan de muziekleraar.

Tevens hoeven de leerlingen tijdens de opleiding geen contributie te betalen. Voorafgaand aan de repetitie wordt er met de leerlingen nog geoefend met een muziek-lid, om de muziekstukken extra te oefenen. Het voordeel hiervan is, dat hij/zij sneller kan bepalen of de leerling al klaar is voor het orkest.

Opleiding
Back To Top